Tutukluya teslim edilmeyen kitaplarda ihlal bulunamadı

0
14

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir tutuklunun başvurusu üzerine, kargo yoluyla cezaevine gelen dokümanların ‘terör suçlarından’ cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere verilmemesini ‘ifade özgürlüğünün ihlali’ olarak saymadı. AYM kararında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezaevinde tutuklu bulunan İbrahim Kaptan’ın, kargo yoluyla yakınları tarafından getirilen kitap, dergi ve bazı dokümanların kendisine teslim edilmemesi üzerine İnfaz Hakimliği’ne yaptığı başvurunun reddedildiği, Kaptan’ın bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptığı belirtildi. Yüksek Mahkeme, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da ceza infaz kurumlarında ‘terör suçlarından’ tutuklu ve hükümlü bulunanlara öğretimine devam edenlere gelen ders kitapları hariç, kargo yoluyla ya da yakınları tarafından getirilen dokümanların teslim edilmeyeceği yönünde karar aldığına dikkat çekti. Kararda, “Somut olayda Anayasa Mahkemesi, infaz kurumunun kurum güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacına yönelen şikâyet konusu zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve orantısız da olmadığı kanaatine ulaşmıştır. Somut olayda, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmadığı anlaşılan başvuru konusu, uygulama nedeniyle başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik bir ihlal olmadığının açık olduğu anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilmez olduğuna karar vermiştir” denildi.